Geschiedenis

Schietvereniging “Zoetermeer” (SVZ) is in 1969 opgericht door een drietal bevriende geweerschutters.

Nog datzelfde jaar nam SVZ zijn intrek op een van de gemeente gehuurde zolder op de hoek van de Karel Doormanlaan en de Stationsstraat. Door toestroom van vrienden en kennissen groeide het ledental gestaag en werd de schietbaan, waar alleen met luchtwapens geschoten kon worden, al snel te klein. Een nieuw onderkomen werd uiteindelijk gevonden in de schuur van een boerderij aan de Voorweg.

Deze schuur vertoont thans aan de binnenzijde geen enkele gelijkenis meer met de toestand in 1974. De koeien en varkens waren er bij wijze van spreken net uitgetrokken toen de schietvereniging het pand toegewezen kreeg. Door zelfwerkzaamheid van de leden is uit deze boerenschuur een ruime en gezellige schietvereniging met eigen parkeergelegenheid ontstaan.

De accommodatie aan de Voorweg is op 10 mei 1975 officieel geopend. Op de bovenverdieping bevinden zich de kantine, de bestuurskamer, de riante rokersruimte en 7 schietbanen voor het “luchtschieten”. Dit zijn 10-meter banen waar alleen met luchtpistool en luchtgeweer geschoten mag worden. Bij de toegangsdeur naar de schietbanen is het baancommando ondergebracht. Men mag zich alleen naar de schietbanen begeven als het baancommando bij de toegangsdeur hiervoor toestemming geeft.

Verder is op de begane grond nog de sleutelhoek waar klein onderhoud aan wapens kan plaatsvinden, een kleedruimte en de wapenkamer ondergebracht. Alle schietbanen zijn voorzien van moderne baantransporten om de kaarten heen en weer te halen.

Voor de beoefening van onze groot kaliber en militair geweer disciplines wordt door onze vereniging contractueel extern 100-meter baancapaciteit gehuurd.

Een blik in het verleden. Een foto van de schietvereniging uit een tijd dat Zoetermeer er nog wat dorpser uitzag.