Tarieven

Contributie
De contributie bestaat uit twee delen; de contributie aan de vereniging en de contributie aan de bond (KNSA). De kosten zijn als volgt;

Jeugdleden (14 t/m 17 jaar):
– Aan de vereniging: € 10,- per maand of €110,- per jaar
– Aan de bond (KNSA): € 17,- per jaar

Leden (18 t/m 20)
– Aan de vereniging: € 18,50- per maand of €210,- per jaar
– Aan de bond (KNSA): €22,- per jaar

Leden (21+):
– Aan de vereniging: € 18,50- per maand of €210,- per jaar
– Aan de bond (KNSA): €42,50 per jaar

Het bestuur verzoekt u vriendelijk, doch dringend, de contributie in de eerste week van iedere maand over te maken op bankrekening NL96ABNA 0486607674, ten name van Schietvereniging Zoetermeer. Graag vermelden dat het om de contributie gaat, samen met de naam van het betreffende lid.

Inschrijfkosten
Ieder lid van een schietsportvereniging moet aangesloten zijn van de KNSA. (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie). Dit is een vereiste vanuit de overheid. Aanmelding verloopt via onze vereniging en de kosten hiervoor betaalt u bij inschrijving. Daarna wordt de jaarlijkse bijdrage voor uw KNSA-licentie afgedragen via een factuur van onze vereniging, in december voor het komende jaar.
Verder vragen wij één maand contributie bij inschrijving en twee goed gelijkende, identieke pasfoto’s.

– Inschrijfkosten Jeugdleden (14 t/m 17 jaar):
€17,- voor de KNSA + €10,- contributie voor de eerste maand.

– Inschrijfkosten Leden:

(18 t/m 20 jaar)
€22,- voor de KNSA + €18,50 contributie voor de eerste maand.

(21+)
€85,- voor de KNSA + €18,50 contributie voor de eerste maand.

Baandienst
Als onderdeel van de contributie draaien alle leden van de vereniging ongeveer drie keer per jaar een avond baandienst. Dit is niet afkoopbaar en leden dienen zelf bij te houden wanneer er baandienst moet worden gedraaid.