Tarieven

Contributie

De contributie bestaat uit drie delen: de contributie aan de vereniging, de contributie aan de bond (KNSA), en de verplichting tot het draaien van baandienst als onderdeel van het lidmaatschap. De prijzen zijn als volgt;

 • Jeugdleden (14 t/m 17 jaar)
  Aan de vereniging: € 10,- per maand of €110,- per jaar
  Aan de bond (KNSA): € 17,- per jaar
 • Leden (18 t/m 20)
  Aan de vereniging: € 18,50- per maand of €210,- per jaar
  Aan de bond (KNSA): €22,- per jaar
 • Leden (21+)
  Aan de vereniging: € 18,50- per maand of €210,- per jaar
  Aan de bond (KNSA): €42,50 per jaar

Het bestuur vraagt je vriendelijk om de contributie elke maand in de eerste week over te maken. Je kunt dit doen door het bedrag over te schrijven naar onze bankrekening NL96ABNA 0486607674. Vergeet niet te vermelden dat het om de contributie gaat en voeg ook je naam toe, zodat we de betaling correct kunnen verwerken.

Inschrijfkosten

Als lid word je automatisch aangesloten bij de KNSA (Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie), zoals wettelijk vereist is. De aanmelding bij de KNSA regelen wij voor jou. Bij je inschrijving betaal je eenmalig €125,00 inschrijfkosten. Deze kosten dekken onder andere je eerste jaarlijkse bijdrage aan de KNSA-licentie, die vervolgens elk jaar in december via onze vereniging wordt gefactureerd voor het volgende jaar. Daarnaast vragen we bij inschrijving het aanleveren van twee identieke, goed gelijkende pasfoto’s.

Baandienst – Onderdeel van je lidmaatschap

Als baancommandant tijdens je dienst ben je verantwoordelijk voor het overzicht op de schietbanen. Je controleert wie waar en met welk wapen schiet, zorgt ervoor dat de scores juist worden geteld en in het systeem worden ingevoerd, en geeft de schietbanen vrij. Ook controleer je of schutters bevoegd zijn om met een bepaald wapen te schieten. Deze rol is cruciaal om alles veilig en ordelijk te laten verlopen.

Het draaien van baandienst, ongeveer drie keer per jaar, is een essentieel onderdeel van je lidmaatschap. Deze taak is vrijwillig maar zeker niet vrijblijvend, en is cruciaal voor het soepele verloop van onze activiteiten. Als onderdeel van je contributie draag je direct bij aan de veiligheid en organisatie tijdens de schietavonden.

Het is jouw verantwoordelijkheid om bij te houden wanneer je aan de beurt bent voor baandienst. Mocht je een baandienst missen zonder vervanger te hebben geregeld, dan ontvang je een schriftelijke waarschuwing. Bij een tweede keer verzuim word je voor één maand geschorst, en een derde keer verzuim kan leiden tot uitschrijving als lid.